Model Pipeline + Công Cụ Spin Tool

Có thể nhiều người đã biết cách tạo những đường Pipes với nhiều đường gấp khúc như hình dưới nhưng một số bạn đang học blender vẫn còn chưa biết như mình, mình xin chia sẻ với những anh em còn chưa biết về cách vẽ những đường Pipes này :wink:

1- Model Pipeline.

Bước 1 : Vào Blender ta xóa Camera và Lamp mặc định đi, Chọn Cube chuyển sang Edit mode bấm
Alt + M -> Collapse để gộp tất cả các điểm lại.

Bước 2 : Từ điểm đó ta bấm phím E để Extrude điểm lên theo các trục z, x, y theo ý muốn.

Bước 3 : Chọn Tất cả ta Nhấn tổ hợp phím : Ctrl + Shift + B để tạo đường cong ở các điểm gấp khúc

F6 để điều chỉnh Thông số lệnh Bevel cho phù hợp
ở đây Mình chọn như hình

Untitled

Bước 4 : Bấm Tab Chuyển sang Object Mode Bấm Alt C -> Curve from mesh
Chỉnh thông số bên Header Data Object : Shape chọn 3D . Fill để là Full.
Mục Bevel chỉnh Detph sao cho phù hợp, ở đây mình để 0.08
Resolution để là 4

Bước 5 : Chuyển sang Modifier thêm Subdivition để view 1. và thêm Solidify để Thickness : 0.0200

Bước 6 : Cuối cùng ta thêm Material cho đường ống ( Pipeline )

2 **- Công Cụ Spin Tool - **

Với những đường ống có 1 hay 2 góc cua thì mình sử dụng công cụ Spin Tool để tạo góc cua

Bước 1 : Đầu tiên ta Shift A để thêm 1 Hình trụ , chuyển qua Edit mode chọn mặt phẳng phía trên của khối trụ cần tạo góc cua, rồi ta bấm Z chuyển qua Wireframe, Bấm Numpad 1 , Numpad 5 để chuyển qua vùng nhìn Front Ortho.


Bước 2 : Chọn Spin Tool sau đó F6 để chỉnh thông số như hình

Bước 3 : Tiếp tục ta Extrude theo trục X một đoạn, Bấm numpad 7, Numpad 5 để chuyển qua vùng nhìn Top Ortho và làm tương tự với công cụ Spin Tool
F6 để điều chỉnh.

Bước 4 : Chuyển qua Object Mode thêm Modifier Subdivision và Solidify rồi chọn vật liệu ta hoàn thành chiếc ống nước

8 Likes

Tip hay quá

Đoạn này mình hay dùng <Crtl + B rồi nhấn V

1 Like

Em hay quen tay bấm Ctrl + shift + B
Được anh Hà động viễn em sẽ nỗ lực share đóng góp diễn đàn

1 Like

Chúc mừng chúc mừng [email protected]_^