Mở file model của 2.8a trên 2.79

em muốn mở file model đã edit trên bản 2.8a trong bản 2.79 thì phải làm sao ạ? mọi người hộ trợ giúp em mới ạ

Không mở trực tiếp được mà phải Append, File/ Append/ object