LuxCoreRender - Trình render mã nguồn mở

LuxCoreRender là một engine render kiểu dò tia giống như V-ray nhưng mã nguồn mở trước đây có tên là Luxrender. Không chỉ là đổi tên, LuxCoreRender được viết lại mới. phiên bản 2.0 chỉ là để đánh dấu 10 năm phát triển kể từ phiên bản đầu tiên. LuxCoreRender sử dụng OpenCl nên nó hoạt động tốt với các card của AMD. Nvidia cũng hỗ trợ, không tốt bằng AMD nhưng gần đây nó đã được cải thiện đáng kể.
Ở lần nâng cấp này LuxCoreRender có thể sử dụng đồng thời CPU và GPU để render. Ở thời điểm hiện tại không nhiều phần mềm có thể làm được điều đó (Phiên bản mới nhất của Cycles cũng có thể render được đồng thời CPU và GPU)
Tải và cài đặt tại trang chủ: https://luxcorerender.org/
Các tính năng mới trong phiên bản này: https://wiki.luxcorerender.org/LuxCoreRender_Release_Notes_v2.0

Bitcoin đang mất giá, nếu bạn đang không biết làm gì thì đây là một gợi ý để tận dụng giàn trâu cày này làm phim hoạt hình yt trước khi nghỉ đến việc bán thanh lý :smiley:

5 Likes

Ra mắt phiên bản 2.2 cho Blender 2.8
https://luxcorerender.org/download/


Xem các tính năng mới ở đây
https://forums.luxcorerender.org/viewtopic.php?f=9&t=1455&sid=0454132b42427dc362bc9171dc818ebb

2 Likes