[Lowpoly] Friends

Chào mọi người, diễn đàn mình cứ vắng vắng nhỉ :smiley:
Xin phép góp vui 1 project nhỏ mình thực hiện.

Starter pokemon Gen8

Modeling bằng blender, Texure bằng photoshop (1 tấm 256px)

Hoặc mọi người có thể xoay tùy ý tại sketchfab nhé:

Cảm ơn mọi người!

6 Likes