Lỗi trên edit mode

Mình mới tải blender 2.8 về sử dụng, khi chuyển qua chế độ edit mode thì xuất hiện vùng xanh lá cây như hình và trên khối vuông không xuất hiện các điểm cạnh. Mọi người có ai biết chỉ mình cách sửa với!
Thanks

Bạn thử làm theo cách này, tắt Blender và bật lại xem sao!

Đợi thêm vài phiên bản nữa xem, cấu hình máy bạn như thế nào