Light Walls House

Bài test gần đây nhất của mình
Dựa trên hình ảnh của một căn nhà có thật bên Nhật
Blender 2.82 Cycles Render

2 Likes