Làm gì để có được việc làm?

Chăm học:

Để học hỏi được nhiều kiến thức thì cần phải dành nhiều thời gian cho nó, những bangster này là là những người hay hỏi, cũng hay trả lời thắc mắc của bangster khác. Nếu bạn học 1 mình thì bạn chỉ biết 1 thôi, nếu 2 người trao đổi thì mỗi người sẽ biết 2. Ko những học từ thầy mà còn học từ bạn nữa. Không nhất thiết là phải không biết mới hỏi, có thể hỏi những thứ mang tính gợi mở. Đưa ra một chủ đề để thảo luận, nâng tầm hiểu biết về nó. Ví dụ có rất nhiều cách làm ra đồ vật A, tôi trình bày cách làm của tôi rồi hỏi các bangster cách khác để làm ra nó, sẽ có nhiều phương pháp được đưa ra, qua đó bạn học thêm được các công cụ mới
Hãy chăm chỉ học tập và đưa kiến thức ra trao đổi thảo luận

Rèn luyện:

sau khi chăm học thì phải rèn luyện để nâng cao kỹ năng. Muốn làm được việc thì phải cần có kỹ năng. Kỹ năng làm việc cũng như kinh nghiệm, nó hình thành trong quá trình rèn luyện. Những người này là những người hay có tác phẩm đăng lên cho mọi người nhận xét. Những người không bao giờ đăng tác phẩm là những người lười không có tác phẩm hoặc có nhưng sợ bị chê. Tác phẩm dù có hoàn hảo đến mấy cũng có những khuyết điểm. Có thể chính bạn cũng không biết những khuyết điểm đó, bạn cứ mãi giữ cái sai đó cho mình
Hãy rèn luyện thật nhiều và cho người khác đánh giá

Tác phẩm

Trong phần “rèn luyện” cũng có tác phẩm rồi, nhưng nó là tác phẩm trong quá trình học tập, nó chưa phải là tp tốt nhất của bạn. Bạn phải có những tác phẩm cá nhân để người khác đánh giá khản năng của bạn. Hãy thử nghĩ xem bạn có tin tưởng giao việc cho ai khi chưa hiểu về người đó không? Cố gắng hoàn thiện các tác phẩm cũng giúp cho kỹ năng của bạn ngày càng cao lên. Đừng quên đăng nó lên Blender.vn
Hãy đầu tư những tác phẩm cho cá nhân mình

Giúp đỡ các thành viên khác trong cộng đồng

Nguồn việc có thể đến từ chính những bangster trong cộng đồng. Hãy giúp đỡ các bangster khác để tạo hình ảnh cá nhân thân thiện, tạo niềm tin. Niềm tin hình thành từ những hành động nhỏ từ sự tử tế với nhau
Giúp đỡ các bangster khác vừa thể hiện hình ảnh cá nhân thân thiện, tạo sự tin tưởng, vừa để khẳng định tài năng

Cuối cùng, tôi thích câu nói của cha ông ta:
Gieo suy nghĩ, gặt hành động - Gieo hành động, gặt thói quen - Gieo thói quen, gặt tính cách - Gieo tính cách, gặt số phận

10 Likes

Câu cuối hơi bị hay, ghi nhận ghi nhận !!

2 Likes