Làm cách nào đặt chung models có compositing nodes khác nhau vào chung 1 cảnh?

Em copied từ cái này sang cái kia. Nhưng khi em click vào con model được copy sang thì không thấy hiển thị nodes của con model được copy ở trong tab compositing nodes, mà chỉ có nodes của model sẵn có của file đó thôi. Thành ra kết quả render trông như này:

Sửa cách nào ạ? Em cảm ơn.

Copy model thì chỉ đc nodes của material thôi. compositing nodes nó ko đi theo model

Để chuyển sang file khác thì có thể Group compositing nodes đó lại rồi dùng tính năng Append / Node tree

1 Like