Làm áo tứ thân trên blender

Em đang phải làm một cái áo tứ thân trên blender, lowpoly, áo này sẽ dùng để gắn cho 1 bộ xương cho một điệu múa, em nên bắt đầu từ đâu ạ ?

Cùng câu hỏi

Lowpoly thì sao ko paint texture lên thân luôn?

có cả váy, yếm, cổ tay, cổ áo nữa ạ

Extrude từ thân ra. Làm trang phục liền với thân luôn