Lại nói về LỖI (bug) trên Blender - Cách thông báo lỗi

Tìm được “lỗi thực sự” là rất khó

Mình nhận được nhiều bạn gửi file lỗi cho mình check. Tất cả những file đó đều do các bạn lỗi - không phải blender lỗi. Mình nói là “tất cả” bởi chưa thấy lỗi của Blender trên những thông báo đó. Nhấn mạnh như vậy để khẳng định rằng với một người dùng bình thường thì việc tìm được “lỗi thực sự” là rất khó. Bên Blender dev cũng kêu điều đó, phần lớn những file người dùng báo lỗi đều không phải lỗi Blender nên họ rất mất thời gian xử lý. Mình kêu gọi mọi người gửi file lỗi cho mình cũng là để chắt lọc trước khi gửi báo lỗi lên dev

Các bản mới của Blender có lỗi:

Điều này là đương nhiên, bản test thì phải có lỗi, lỗi mới cần test. test để tìm ra lỗi
Blender là phần mềm mã nguồn mở nên chu kỳ phát triển khác với những phần mềm thương mại các bạn hay dùng
Chu kỳ phát triển phổ biến của các phần mềm thương mại là:
viết mã -> test nội bộ (alpha) -> test nhóm nhỏ (close beta) -> test công khai (beta) -> final, phát hành. Người dùng được tiếp cận từ giai đoạn beta, tức là đã hoàn thiện, gần như không còn lỗi. Với Blender, người dùng được tiếp cận tất cả các phiên bản (kể cả code) và người dùng cũng chính là người test lỗi. Cũng giống như các phần mềm mã nguồn mở khác, Blender có bản đang phát triển, bản ổn định, và bản LTS ổn định nhất được hỗ trợ thời gian dài hơn

  • Bản đang phát triển thì nhiều lỗi nhưng có những tính năng mới nhất
  • Bản ổn định: Rất ít lỗi (người dùng bình thường khó mà gặp được) Bản này có những tính năng mới sau khi đã được test kỹ
  • Bản LTS: Rất ổn định, Được hỗ trợ thời gian dài hơn. Thường dùng trong các dự án kéo dài vài năm. Bản này không update tính năng mới mà chỉ fix lỗi. Để đảm bảo nó ổn định nhất.

Các bạn đã biết nên chọn phiên bản nào rồi chứ.

Nếu các bạn gặp lỗi

Hãy kiểm tra kỹ đó là lỗi Blender hay lỗi người dùng, mô tả cách tạo ra lỗi, quay video, gửi file blend cho nhóm phát triển: https://developer.blender.org/maniphest/task/edit/form/1/
Hướng dẫn ở đây:


Thông báo lỗi là hành động tốt để xây dựng và góp phần ổn định Blender.

Khóa học Game CharacterGame Environment trên BlenderVN Training đang sử dụng sculpture trên bản mới nhất là 2.91. Nếu các bạn muốn học sculpt trên Blender thì hãy bắt đầu từ 2.91 - Rất nhiều tính năng hay cho Sculpt

2 Likes