Krita phần mềm vẽ và chỉnh sửa hình ảnh miễn phí

Tiep%20can%20Krita%20-%20COVER_Regtangle

Hiện nay các phần mềm mã nguồn mở được chú trọng hơn, cộng đồng phát triển cũng mạnh. Một phần các phần mềm có phí như Adobe Photoshop, Paint tool SAI, Corel, Affinity… có giá cũng không rẻ, nên việc chuyển qua các phần mềm mã nguồn mở này sẽ dễ dàng hơn. Krita là một phần mềm vẽ và chỉnh sửa ảnh mà nguồn mở (tương tự Gimp) phục vụ cho vẽ minh họa truyện, concept, digital painting, matte painting, texture painting và VFX.

Các điểm nổi bật:

 • Giao diện dễ nhìn và dễ tiếp cận.
 • Hệ thống layer đa dạng và tiện lợi.
 • Nhiều nhóm công cụ cho vẽ, vector và vùng chọn.
 • Hệ thống filter cơ bản và G’mic plugin ngoài với vô vàn filter để trải nghiệm.
 • Hệ thống brush, brush engine dễ thiết lập, hỗ trợ bản vẽ tablet.
 • Hệ thống cửa sổ docker linh hoạt, dễ tùy chỉnh.
 • Nhóm công cụ hỗ trợ vẽ(phối cảnh, isometric…) và công cụ reference giúp thêm hình ảnh tham khảo khi vẽ.
 • Hệ thống pop-up brush hiện khi vẽ.
 • Hệ thống đối xứng symmetry, symmetry brush.
 • Hệ thống phím tắt (Có thể gán như những phần mềm khác), hệ thống tài nguyên (brush, pattern, tùy chỉnh…).
 • Animation với Onion skin.
 • Hỗ trợ file PSD

Ngoài ra có thể kết hợp Krita với Blender:

Bạn có thể dùng Blender để vẽ texture hoặc chỉnh ảnh sau render. Nhưng tính năng trong Blender còn ít và chưa hỗ trợ nhiều vì thế các phần mềm vẽ texture thứ ba được sử dụng thêm. Đối với Krita thì Blender đã có hỗ trợ nên việc vẽ texture sẽ dễ dàng hơn vì có thể kết hợp layer và các filter khác để tùy chỉnh thêm. Làm hậu kỳ sẽ tốt hơn.

 • Vẽ concept, character sheet… vì có chức năng symmetry khi vẽ.
 • Vẽ texture 2d(handpaint/PBR) cho các đối tượng đã unwrap UV.
 • Làm hậu kỳ post-processing, chỉnh sửa ảnh đã render.
 • Vẽ seamless tile texture, pattern…. vì có chức năng Wrap around mode.
 • Tách layer để làm NPR(Non-photo-realistic) anime, cut-out animation…

Bạn đọc thêm tại đây:

2 Likes