Knife tool

Cho e hỏi,bữa e chỉ cần bấm K r chọn từng điểm, mà dạo này e k thể dùng knife đc như bthg, e thử chuyển bản khác vẫn v ạ

Chọn công cụ này

1 Likes