Kí hiệu lạ ở dope sheet

Mọi người cho em hỏi kí hiệu ở chỗ mũi tên này là gì và xóa nó thế nào ạ?

1 Like

Nó là Marker, dùng để đánh dấu. Xóa trong timeline (kéo cửa sổ timeline lên)

1 Like