Khí khổng đóng/mở

Hình ảnh khí khổng khi đóng:

Hình ảnh khí khổng khi mở:

P/s: Vì model sẽ được sử dụng cho ứng dụng trên điện thoại nên phải được tối giản hết mức có thể vì vậy mọi người có thể thấy có vài góc cạnh hơi bị thô

1 Like