Keyframes diễn hoạt nước chảy

khi mình muốn diễn hoạt keyframe nước chảy từ bắt đầu 30s đến 35s (kết thúc) thì phải làm ntn?
thanks

B chỉnh trong phần timeline khoảng thời gian cần xuất hình, tuỳ theo số khung hình trên giây mà đặt giá trị thích hợp.Vd:

  • 24 FPS thì giá trị từ 24 * 30 = 720 -> 24 * 35 = 840
  • 30 FPS thì giá trị từ 30 * 30 = 900 -> 30 * 35 = 1050

1 Like

cảm ơn b đã giúp,có thể minh làm sai hoặc ko phải cách này

1 Like

Dùng 1 đối lượng làm Fluid. Khi đó lượng nước sẽ nhiều bằng đối tượng đó thôi, chảy hết sẽ tự động dừng lại
Dùng đối tượng khác Obstacle làm ống dẫn
export ra mesh cache, file abc hoặc mdd khi đó có thể điều chỉnh thời gian bắt đầu chảy của nước
chúc bạn thành công

1 Like

thanks bác