Kem - Fat ice cream
Download

5 Likes

Trong bức hình thứ 3 hình như có bụng mỡ và 1 cặp mông thì phải :smiley: bác đang làm kem trừu tượng sao ??? :smiley:

Tiêu đề là “Fat” mà :smiley:

1 Like

Boss Hà đáng tuổi cha, tuổi chú mình đấy. Bác bác cái giề :smirk:

Cứ Anh - Em cho nó dễ sống :smiley:

Gọi bác với tất cả sự kính trọng !