Job animation blender

Nay em share thêm về job liên quan đến blender thông tin thêm: https://www.facebook.com/groups/BlenderVN/permalink/2755828461362448/

Có lẽ là các công ty đăng tuyển dụng sau này nên lưu ý là ko phải ai cũng dùng và đang đăng nhập fb. Như trường hợp bên dưới: