Instant Meshes Remesh - Addon Remesh tự động cho Blender


Mình đã giới thiệu Instant Meshes là một phần mềm remesh tự động mã nguồn mở. Đây là addon để kết nối với Instant Meshes. Tất nhiên bạn cũng phải có sẵn Instant Meshes trong máy

Download

2 Likes