Instant Meshes - Phần mềm Remesh tự động, mã nguồn mở


Đây là phần mềm dùng để đi lại lưới cho model. Phần mềm chạy tự động tuy nhiên bạn cũng có thể chỉ cho nó cách đi lưới cho hợp lý


Instant Meshes là phần mềm mã nguồn mở, có các phiên bản cho windows, Mac OS, Linux
Download: https://github.com/wjakob/instant-meshes
2 Likes