IFC Exporter Cho Blender

Bạn thường thấy Blender là một phần của các dự án kiến trúc, nơi nó nhận dữ liệu từ các phần mềm sử dụng công nghệ BIM như Revit, ArchiCAD, and BricsCAD,…
Addon miễn phí này có thể đảo ngược quy trình làm việc. Blender sẽ xuất ngược dữ liệu cho các công cụ đó qua IFCHiện tại bạn đã có thể import IFC file từ Blender
Với tiên ích này bạn có thể tạo ra các tài nguyên tương thích với quy trình làm việc BIM. Chẳng hạn như các kiến trúc sư có thể tạo ra các thư viện cho Revit
Addon vẫn trong giai đoạn đầu phát triển, tuy nhiên nó đã có thể chạy được
Download

1 Like