Hỏi về ý nghĩ của vệt dài trong dope sheet

Mọi người cho em hỏi ạ

 1. cái dòng màu vàng nối giữa 2 frame kia có ý nghĩa là gì ạ

 1. khi em thử di chuyển cái frame cuối cùng (hiện tại đang ở 2) thêm 5 frame nữa (di chuyển sang vị trí thứ 7), em có sử dụng code sau:
for action in bpy.data.actions:
  for fcurve in action.fcurves:
    point = fcurve.keyframe_points[-1]
    point.co.x += 5

Nhưng nó lại dịch chuyển không theo ý muốn (như hình), không biết cái ở frame số 5 ấy là từ frame 0 chuyển sang hay là từ đâu tới ạ. Làm sao chuyển cả frame cuối (bằng python) mà không bị như trên?

Em cảm ơn ạ!

 1. có màu vàng là 2 giá trị giống nhau, ko có sự thay đổi giữa 2 key

Cái thứ 2 thì mình ko dùng nên ko rõ

1 Like

vâng, em cảm ơn anh ạ.

1 Like