Hỏi về view của camera, render

Mọi người cho em hỏi là em có cái camera có góc nhìn (3D view) như ảnh 1, nhưng khi nhìn chỉ có view của camera (hoặc là render ảnh ra) thì vật thể lại bị mất đi ngón cái như kia thì nguyên nhân là do đâu ạ.

Em xin cảm ơn!

Bạn gửi file mình kiểm tra cho

1 Like

Em đã tìm được câu trả lời rồi. Thanks anh ạ.

1 Like