Hỏi về Texture Paint trong blender

Như hình


Lúc trước mình có sử dụng blender 2.75 thi không bị nhưng giờ sang 2.79 thì bị vấn đề thế này, có ai biết cách khắc phục xin chỉ giúp.

Độ phân giải textures nhỏ quá hoặc uv nhỏ quá