Hỏi về nonlinear animation editor blender 2.8

Xin các pro chỉ giáo :sweat_smile:
Em có thắc mắc muốn hỏi là những hành động tạo sẵn ở 3D view( như đi bộ hoặc chạy) có đưa được vào nonlinear animation để ghép chúng lại với nhau được không ạ!:thinking:
Hay bắt buộc phải tạo trên nonlinear animation thì mới ghép được lại với nhau ạ! :grinning:
THANK!:heart_eyes:

Mỗi hành động đó là các action, nonlinear animation là nơi ghép các action với nhau. Bạn tìm hiểu về action editor nhé, nó nằm trong dope sheet

1 Like