Hỏi về làm tóc trong blender

Giờ nếu em muốn làm tóc cho một model, tóc kiểu như thế này thì làm như thế nào ạ ?
image

tóc kiểu này chỉ cần đi lưới với model đơn thuần thôi mà

Tạo một cái curve đặt tên là Curve1
image
được như thế này


Tạo thêm 1 cái Curve Circle nữa đặt tên là Curve2

scale nhỏ lại
image
Giảm cạnh xuống
image
Bây giờ tôi sẽ cho cái curve2 chạy trên cái curve1

chọn cái curve1
Trong Bevel Object chọn curve2

Được thế này
image

Bây giờ bạn có thể chỉnh hình dạng curve theo ý muốn để làm sợi tóc
Dùng E để Extrude, Alt S để scale phần đuôi tóc nhỏ lại, hoặc Ctrl T để xuay

Cũng có thể chỉnh hình dạng của curve2 đẻ tạo thành các tiết diện mong muốn
image

4 Likes

ngon quá ạ :D, em cảm ơn anh :smiley:

e còn chưa biết dùng cơ trong blender cơ :stuck_out_tongue: