Hỏi Vấn Đề Tạo Bump Map

Mình có vài câu hỏi về tạo bump map trên blender đó là.

  1. Tạo bump map ở phần blender render và Cycles render về chất lượng có khác gì nhau không.
  2. Làm sao đề tạo và xuất bump map ở Cycles render ra cùng với diffuse map, mình muốn phần hoa văn trên texture của model nổi lên nhưng không được.

Tham khảo cách bake normal map ở đây:


Còn đây là cho phiên bản 2.8

Bake trên Blender render và Cycles render khác nhau về thuật toán nên kết quả cũng khác nhau. Nhưng nên sử dụng Cycles vì Blender render đã bị khai tử trên 2.8