[HỎI] LỖI Văng Nhân Vật Ra Ngoài Không Gian và Cách Sửa

tình hình là mình mới tập tành làm chuyển động cho nhân vật (minecraft) nhưng sau khi dùng dynamic parent nhiều lần creat và disable thì từ cái đoạn mình creat trở về trước nhân vật bị văng ra ngoài không gian, phía (dưới chỗ thanh chuyển động vẫn có chuyển động ) mình lỡ save rồi! cho hỏi có cách nào khôi phục không ạ! Thank!

Bạn đổi file .blend1 thành .blend. nhớ đổi cả tên phía trước nữa. blend1 là file backup, phiên bản trước khi bạn save

1 Like