Hỏi đáp về add texture


Em xin nhờ các anh giúp với ạ.
Em add texture vào mà bị ngược, xin chỉ giúp e cách lật lại ở trong blender với ạ

1 Like

Bạn vào phần UV editing rồi nhấn Ctril A ở cửa sổ UV map rồi nhất S (scale) rồi nhấn “X” rồi “-1” là UV nó lật ngược lại.

1 Like

okie, cảm ơn anh ^^

1 Like