[Hỏi đáp] - Lệnh Array


xin mọi người chỉ giúp e với ạ, e dùng lệnh array để xoay vật thể theo vòng tròn mà lại thành 1 đường thẳng và gấp đôi kích thước cũ ạ.

Ctrl A, chọn apply scale

1 Like

da e cam on anh