Học Blender với sở thích nhưng bung UV thứ cũng cần cho người có sở thích tìm hiểu!

Trước giờ, chả hiểu UV nhiều, chơi bung đại. Có tutorial này chỉ và minh họa cách bung UV eeee. Substance Painter có lẽ đáng đc xem như trò game giải trí tô vẽ. Nhanh gọn lẹ giống như thật. Đáng bỏ tiền. Làm kiến trúc --> UE4(free) + Substance Painter (vẽ + tạo texture -->19.99 usd, sử dụng 4 phần mềm) + Blender(free). Amazing!

2 Likes