Hesman Reborn

Đây là 1 sản phẩm demo bên mình làm sau một thời gian quay trở lại sử dụng blender
Model + texture: blender, maya,
Rigging: Blender (autorig pro)
Animation: Blender (mocap exsens)
lighting+ render: Blender evee và unreal

Sản phẩm được làm trên blender 2.82
Bên mình đang có nhu cầu tuyển dụng anim và lighting trong blender.
Ai có hứng thú tham gia thì liên hệ mình nhé.

2 Likes