[HELP] cách khắc phục LỖI XƯƠNG khi hoạt hình nhân vật MINECRAFT

em bị lỗi khi hoạt hình nhân vật :pensive: được một lúc thì tất cả các xương không di chuyển theo không gian 3 chiều 1 khoảng cách bình thường được mà toàn tính bằng mét trên trục tọa độ :expressionless:
vd:bình thường xương chân

vì ko chèn đc nhiều ảnh nên em thêm ở comment nhé :blush:

G theo trục x

G theo y

G theo z

bác pro nào biết thì chỉ em cách khắc phục với ạ! em cảm ơn :smiley::smiley:

Tắt cái này đi


Học bài nhập môn này đi đã nhé

1 Like

cảm ơn ad :star_struck: