Hệ thống level trên BlenderVN

Hệ thống level trên BlenderVN (BVN) để thể hiện mức độ tin cậy của thành viên
Các thành viên mới, ít tin cậy sẽ bị hạn chế các công cụ trên diễn đàn. Khi tham gia lâu, đạt mức độ tin cậy cao, họ có thể có đầy đủ quyền hạn như một người lãnh đạo trên diễn đàn

BVN đưa ra 5 mức độ tin cậy:

 • Thành viên mới

 • Thành viên cơ bản

 • Thành viên chính thức

 • Thành viên uy tín

 • Lãnh đạo

5 Likes

Thành viên mới

BVN chưa hoàn toàn tin tưởng người mới, vì họ chỉ là khách viếng thăm và tạo một tài khoản, vẫn còn đang tìm hiểu quy tắc của cộng đồng và cách diễn đàn hoạt động. Hoặc vô tình, hoặc cố ý, người mới có thể gây ra vài vấn đề không đáng có đối với cộng đồng.

Đồng thời, BVN cũng sẽ ẩn đi những tính năng được gọi là “nâng cao” đối với người mới. Điều này sẽ giúp cho giao diện mới ít phức tạp hơn. Và dần dần, khi người dùng có nhiều kinh nghiệm với diễn đàn hơn, các tính năng nâng cao sẽ được hiện ra.

Có thể nói, giới hạn quyền đối với người mới sẽ có lợi cho cả đôi bên - người mới và cũ.

Thành viên mới có thể…

 • Gửi tin nhắn đến người khác.
 • Trả lời bài viết bằng nút Trả lời ở phía trên bên phải.
 • Gắn cờ (Cảnh báo bài viết cho quản trị)
 • Chèn hình ảnh vào bài viết
 • Chèn file đính kèm trong bài viết
 • Chèn ít hơn 2 liên kết trong một bài viết.
 • Có liên kết trong trong profile sẽ tạm thời bị chuyển sang text
 • Nhắc tới ít hơn 2 người khác trong một bài viết
1 Like

Thành viên cơ bản

Nếu một người đã sử dụng diễn đàn một thời gian, BVN sẽ tin tưởng họ hơn và coi họ là Thành viên cơ bản.

Nâng cấp bằng cách…

 • Vào ít nhất 5 chủ đề
 • Đọc ít nhất 30 chủ đề
 • Dành ra ít nhất 10 phút đọc bài viết (tổng thời gian đọc các bài viết).

Thành viên cơ bản có thể…

 • Sử dụng tất cả các tính năng cốt lõi của BVN
 • Đăng ảnh và file đính kèm
 • Thay đổi wiki
 • Đánh dấu bài viết vi phạm
 • Tất cả các hạn chế đối với người mới đều bị bãi bỏ

Thành viên chính thức

Thành viên chính thức là người chăm vào diễn đàn, đã tham gia đủ lâu để có thể trở thành một cư dân chính thức của cộng đồng.

Nâng cấp bằng cách…

 • Truy cập ít nhất 15 ngày, không liên tục
 • Bấm ít nhất 1 thích
 • Nhận ít nhất 1 lượt thích
 • Trả lời ít nhất 3 chủ đề khác nhau
 • Vào ít nhất 20 chủ đề
 • Đọc ít nhất 100 bài viết
 • Dành ra ít nhất 60 phút đọc bài viết (tổng thời gian đọc)

Thành viên chính thức có thể…

 • Sử dụng nút mời người khác tham gia vào một chủ đề

Thành viên uy tín

Thành viên uy tín là những người tích cực nhất và đáng tinh cậy nhất trong một thời gian dài.

Nâng cấp bằng cách…

Trong 100 ngày gần đây nhất họ phải đạt tất cả những điều sau

 • Phải truy cập ít nhất 50% số ngày
 • Phải trả lời ít nhất 10 chủ đề khác nhau
 • Phải xem 25% các chủ đề tạo ra trong 100 ngày gần đây
 • Phải đọc 25% các bài viết tạo ra trong 100 ngày gần đây
 • Phải nhận được 20 likes, và cho 30 likes.*
 • Không được dính nhiều hơn 5 cờ spam hoặc cờ xúc phạm. (với những bài viết và người dùng - khác nhau cho mỗi cờ, và các cờ đó phải được chấp thuận bởi moderator)
 • Phải không bị banned
 • Thích sẽ giải thích chi tiết sau. Nhưng lượt thích này phải là thích có chất lượng.

Không giống như những Level khác, bạn có thể bị mất Thành viên uy tín. Nếu bạn không đạt được những yêu cầu trên, bạn sẽ bị xuống hạng thành Thành viên chính thức. Tuy nhiên, để tránh việc lên hạng, xuống hạng liên tục, sẽ có 2 tuần ân sủng ngay lập tức sau khi lên được Thành viên uy tín. Trong thời gian đó, bạn sẽ không bị xuống hạng.

Thành viên uy tín có thể…

 • Sửa danh mục hoặc sửa tên chủ đề
 • Truy cập vào Danh mục ẩn, khu vực này chỉ dành cho Thành viên uy tín trở lên
 • Giải quyết cờ spam cho Thành viên mới, và bài viết đó sẽ bị ẩn ngay lập tức.

Lãnh đạo

Lãnh đạo phải là Thành viên uy tín và họ gần như luôn luôn truy cập vào BVN, đọc tất cả mọi thứ. Họ có thể là đại diện cho cộng đồng thông qua hành động và bài viết. Nếu bạn cần lời khuyên, hãy gặp họ.

Nâng cấp bằng cách…

 • Hiện tại thì chỉ có cách được administrator cấp quyền!
  Sẽ thay đổi trong tương lai.

Lãnh đạo có thể…

 • Sửa tất cả posts
 • Pin/Unpin topic
 • Close topic
 • Archive topic
 • Ẩn Topic
 • Tách và Gộp topic

Họ có thể trở thành moderators bằng cách…

 • Được chỉ định bởi một moderator khác
 • Sau này sẽ thông qua hệ thống bỏ phiếu
3 Likes