Gold Sack - PRB - Blender và substance painter

Chào mọi người, Đây là 1 bao zàng e học theo tut của 3dEX.

Trên tut hướng dẫn làm bằng Maya vs substance painter, ban đầu e định làm hết bằng blender cơ mà phần texture e vẫn dốt quá nên lại tặc lưỡi làm bằng substance painter :pensive: :pensive: :pensive:

Bao này e làm mất 4 tiếng lận - e sẽ cố gắng đẩy lùi tgian lại chứ lâu la quá, e mất nhìu thời gian ở phần texture ấy dù là có tut rùi :exploding_head: :exploding_head:

2 Likes