Giải thích về UV trong 3D

Bài viết này tổng hợp các giải thích về UV của các bạn trên group BlenderOnline. Thấy mọi người cũng lười viết bài lên diễn đàn, mà những kiến thức này rất cần được lưu trữ lại nên mình viết lại ở đây để mọi người tiện tra cứu

Ha Nguyen: Texture là cái ảnh để áp vào 3D. Còn UV để quy định cái texture đó được áp vào 3D như thế nào

Lợi Bến Đá: Uv là miếng vải, tập hợp một hoặc nhiều miếng vải sẽ khâu thành một cái áo. Còn họa tiết trang trí, màu mè hoa lá cành, thì gọi là texture

Nguyen Luong Tho: UV là cái lưới 3D mà bạn trải ra trên mặt phẳng 2D. Texture là tất cả các map (hình ảnh 2D) mà bạn áp lên cái lưới đó!

Tống Tùng Giang: Cái này thì phải giải thích từ mesh. Mesh bao gồm một tập hợp các điểm trong toạ độ 3D, kèm theo đó là các “tam giác” để biết được điểm nào nối với điểm nào. Nếu không có các tam giác này thì hình thù của mesh sẽ không xác định được, vì nguyên tắc là với ba điểm bất kỳ trong toạ độ không gian, luôn có một mặt phẳng chưa ba điểm đó.
Texture là tấm ảnh phủ lên mesh, nhưng phủ thế nào? Người ta cần biết khu vực nào trong tấm ảnh gắn lên tam giác nào của mesh. Để đỡ lẫn với hệ toạ độ xyz, người ta đặt tên các toạ độ trên tấm ảnh là toạ độ UV để mô tả. Đơn giản vậy thôi.

Hoang Duy Tran: Người kiểm duyệt nhóm UV là hai chữ dùng cho đơn vị ngang/dọc, giống như XYZ (ngang, dọc, sâu) trong 3D, nhưng chỉ sử dụng cho hình ảnh phẳng, 2D, của các hình ảnh chất liệu (texture). Map (bản đồ) hoặc ‘Ánh Xạ’ (mapping), là họa đồ chỉ định hình ảnh 2D của chất liệu sẽ được đặt vào đâu trên các bề mặt 3D (trong đơn vị XYZ). UV map đại loại là sự ánh xạ từ bề mặt mặt phẳng của hình ảnh chất liệu sang bề mặt của Vật thể trong không gian 3D (từ 2D -> 3D). Ví như để bọc một hình tròn như quả cam thì UV Map của bề mặt tròn phải được chẻ ra thành từng múi, và bẻ phẳng ra trên mặt ảnh. Do điều này mà các mép của chất liệu tại giao điểm của các múi sẽ không bắt nối với nhau được, khi bọc chất liệu lên quả cam, nếu bề mặt ảnh 2D không phải là ảnh trơn, xong có các nét vẽ hoặc hình vẽ trên đó, tương tự như việc bạn lấy một tờ báo (texture), bọc nó vào quả cam, những chỗ nếp gập sẽ bị cắt đi và do đó các chữ và hình ảnh trên tờ báo bọc sẽ không nối với nhau nữa. Chẳng hạn như hình bên dưới, bên cửa sổ bên trái, chất liệu là hình ảnh bẹt có các ô màu ở bên dưới. UV map là hình cắt của cái hộp bên phải đặt bẹt trên nền chất liệu, có màu da cam. Ở cửa sổ này người ta toàn sử dụng đơn vị 2D mà thôi (UV), còn hình ảnh bên phải là không gian 3D, sử dụng XYZ.

BlenderOnline

7 Likes