Forest - Beginner

Ảnh render:

Sketchfab:
https://sketchfab.com/3d-models/forest-93b1f30cd91449f4abc229bc6f386d29

Mình mới học Blender, mong các bạn giúp đỡ thêm.

2 Likes

cho mình hỏi xuất file j để xem đc model 3d như vậy b

Mình xuất file fbx, mà hình như trang web đó có nhiều định dạng.

1 Like