Filament - Render Engine mã nguồn mở của Google

Đây là một render engine PBR (physically based rendering), render dựa trên vật lý. Chạy đa nền tảng bao gồm Android, Linux, macOS và Windows. Nó được thiết kế sao cho nhỏ nhất có thể và hiệu quả nhất cho Android.

Download

2 Likes