Em có thắc mắc về việc add material

Em là người mới sử dụng blender!
Em có 1 model xe tải như hình mà material nó bị đen như này. em muốn add 1 material có sắn trong máy thì phải làm như thế nào ạ. em convert nó từ định dạng pmd sang pim do không thể mở bằng pmd được.
mong mọi người giúp ạ