Eevee và cycles

có cách nào để render của eevee nó không còn phần đen không ạ :slightly_smiling_face: THANK (đây là block mặc định cho cycles của minecraft ạ) :star_struck:
cycles:


eevee:

Trong material, setting Blend Mode chọn Alpha Hashed
image

1 Like

thank ad ạ :star_struck: :star_struck: