Dùng cloth simulation để giả làm tóc

Em đang dùng muốn làm tóc, giải pháp của em là dùng cloth simulaion để giả tóc vì có mesh rồi, mà các thông số khó dùng quá, tóc cứ văng loạn xạ, ai có kinh nghiệm có thể chỉ em các thông số thích hợp cho tóc không ạ ?
Link blender GoogleDrive

Bạn tham khảo thử video này xem sao