Đưa file dwg vào blender

image

dwg là định dạng của autocad - là định dạng nhị phân (binary) nguồn đóng nên blender hỗ trợ trực tiếp. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ thứ 3 để chuyển sang DXF

ODA Converter (Teigha Converter)

https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter

Đây là tiện tích miễn phí, có các phiên bản cho Windows, MacOS, Linux
Định dạng cho tôi kết quả tốt nhất khi nhập vào Blender là R13 ASCII DXF
Nếu DXF, không có trong menu Import, bạn hãy kích hoạt nó trong Preferences (F4)

Draft SightĐây là phần mềm thương mại, phiên bản miễn phí.
Có các phiên bản cho Windows, MacOS, Linux

Nếu bạn có sẵn Autocad

Lưu nó lại với định dạng DXF. Hoặc sử dụng script bên dưới để chuyển dữ liệu sang các định dạng mà Blender có thể nhập

1 Like