Dữ liệu đường phố bị blender che đi khi zoom out

Chào mọi người, em có cái hình minh họa sau:

Không hiểu cái gì giống như 1 layer vô hình che che ở kia vậy ạ?

Đó là do khoảng nhìn thấy của 3D viewport ngắn hơn kích thước của object
Bạn cần tăng giá trị này lên cao hơn:

1 Like

Vâng cảm ơn ạ
(20 chars)