Đồng hồ Wadokei

Wadokei là đồng hồ truyền thống của Nhật vào thế kỉ 19 với cách thức hoạt động phức tạp.

Model được thiết kế đúng theo một nguyên mẫu được lấy ra để vệ sinh

Link youtube: https://youtu.be/K4MomH3vP0I

1 Like