Định nghĩa

mọi người cho e hỏi là định nghĩa động tác là như thế nào ạ? e được giao bài tập là định nghĩa các động tác khi truyền tham số vào thì động tác được thực hiện. em có thử tìm hiểu về shape keys với driver nhưng hình như nó không đúng lắm.

Tạo trước các động tác trong Action