[Cycles Nodes] Glass BSDF

Glass BSDF

  • Cho vật liệu tính chất của pha lê, thủy tinh, có thể bẻ cong và phản xạ ánh sáng chiếu vào bề mặt.
  • Sử dụng cho thủy tinh, kính, nước, đá quý,…

  • Roughness mô phỏng tính gồ ghề của bề mặt kính, dùng cho các loại kính mờ.

glass4

  • IOR (Index of Refraction hay Chỉ số khúc xạ) quyết định tính khúc xạ của tia sáng. Với giá trị 1.0, tia sáng sẽ đi thẳng qua bề mặt, giá trị càng cao thì ánh sáng bị bẻ cong càng nhiều.

glass5

  • Mặc dù IOR thay đổ dựa trên nhiệt độ của vật liệu, các giá trị của nó có thể lấy mặc định theo một số chất như sau (đại diện, không phải tất cả):
    Xem thêm về ior các chất khác ở đây
Chất IOR
Không khí 1.000
Bong bóng 1.100
Mê tan lỏng 1.150
Nước đá (Băng) 1.310
Nước (lỏng) 1.333
Nhựa trong 1.400
Thủy tinh 1.440-1.900
Kính mỏng 1.450
Kính thường 1.520
Kính dày 1.650
Mã não 1.486 – 1.658
Benzene 1.501
Hổ phách 1.550
Lục ngọc 1.576 – 1.582
Hoàng ngọc 1.602 – 1.627
Lam ngọc 1.760
Hồng ngọc 1.760 – 2.419
Pha lê 1.870
Kim cương 2.417 – 2.541

Tham khảo:

8 Likes