Cuộc thi khắc bí Halloween 2017!

Làm cho vui, thắng có thưởng, ko thì tăng kĩ năng lên tí tẹo. Hạn cuối nộp bài 30 tháng 10 năm 2017.

4 Likes