Crowdrender addon render farm

hqdefault

Đây là 1 addon để tạo render farm - kết hợp nhiều máy để render
Trong Blender cũng có addon làm việc này gọi là Network Renderer tuy nhiên nó chỉ hữu ích khi render hoạt hình, mỗi máy sẽ render 1 frame. Còn với Crowdrender, mỗi frame sẽ được chia thành nhiều phầm và mỗi máy render 1 phần rồi ghép lại
Xem video:

Download

5 Likes

Crowdrender vừa ra mắt phiên bản 1.4 đồng thời gây quỹ trên Indiegogo để cho ra mắt một phiên bản mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, ổn định hơn. Có thể kết nối nhiều máy tính qua internet. Bất kỳ chiếc máy tính nhàn rỗi nào cũng có thể được tận dụng để render

2 Likes