Creating a Low Poly Medieval House in Blender: Part 1

Xây dựng mô hình ngôi nhà

Bước 1
Chúng ta sẽ dựng một mô hình nhà dạng thông thường, do đó không cần thiết phải có background. Tuy nhiên trước khi bắt tay vào dựng hình, ta cần xem trước một số mẫu, xây dựng sơ bộ kiểu dáng của mô hình trước, hình thành ý tưởng để trong quá trình dựng hình không bị rối.
Để bắt đầu ta khởi động phần mềm blender, nhấn A để chọn tất cả các đối tượng mặc định và nhấn phím Del để xóa chúng. Nhấn Shift-A và thêm vào một Cube.

image

Bước 2
Nhấn phím số 3 trong phần bàn phím số để chuyển sang chế độ hình chiếu cạnh của mô hình. Nhấn phím 5 để tắt chế độ phối cảnh (nếu nó đang bật). Chọn khối lập phương bằng chuột phải. Nhấn phím TAB trên bàn phím để chuyển qua chế độ edit mode. Chọn tất cả các đỉnh của khối bằng cách nhấn phím A trên bàn phím. Nhấn S và sau đó Y để scale mô hình theo trục y. Di chuyển chuột một chút để có được hình dạng như bên dưới. Nhấp chuột trái để kết thúc lệnh.

image

Bước 3
Chọn bốn đỉnh ở phía trên của khối lập phương. Nhấn 3 để chuyển qua chế độ hình chiếu cạnh nếu đang không ở trong khung nhìn đó. Nhấn Z để kích hoạt chế độ wireframe để có thể chọn cả những điểm bị khuất ở phía sau mô hình. Nhấn B và kéo chọn các đỉnh phía trên. Bạn cũng có thể chọn lần lượt từng đỉnh bằng cách giữ phím Shift và sau đó nhấp chuột phải vào các đỉnh Nhấn Z lần nữa để thoát khỏi chế độ wireframe.

image

Bước 4
Nhấn E để extrude. Nhấp chuột phải để kết thúc lệnh. Lúc này mặt mới tạo thành trùng với mặt ban đầu

image

Bước 5
Với mặt mới được chọn, nhấn S để scale. Di chuyển chuột và sau đó nhấp chuột trái để thiết lập kích thước mới của mặt phẳng.

image

Bước 6
Vẫn chọn phần mặt phẳng mới được scale. Nhấn E để extrude ra chiều cao cho tầng đầu tiên của ngôi nhà. Di chuyển chuột đến khi đạt đến chiều cao thích hợp và sau đó nhấp chuột trái để kết thúc lệnh.

image

Nhấn E lần nữa để tạo thêm một phần bên trên. Di chuyển chuột rồi nhấp trái để xác nhận.

image

Bước 7
Nhấn A để bỏ chọn tất cả. Giữ Shift và sau đó nhấp chuột phải vào hai đỉnh phía trước bên trên của mô hình. Nhấn Alt-M và sau đó chọn at center để kết hợp các đỉnh vào làm một, ở giữa vị trí ban đầu của chúng.

image

Tương tự, kết hợp hai đỉnh ở mặt sau.

image

Bước 8
Nhấn phím 1 trên numpad để chuyển sang chế độ hình chiếu đứng. Chọn tất cả các đỉnh bằng cách nhấn phím A trên bàn phím. Di chuyển toàn bộ mô hình sao cho phần dưới của mô hình nằm trên điểm cơ sở. có thể sử dụng Arrow widget để di chuyển bằng chuột. Bật Arrow widget bằng cách nhấp vào nút tiện ích con trên thanh công cụ.

image

Chỉnh sửa lại hình dạng của ngôi nhà. Chọn toàn bộ mô hình, và vẫn ở khung nhìn hình chiếu đứng, nhấn SX để scale mô hình dọc theo trục X. Di chuyển chuột một chút và sau đó nhấp chuột trái để xác nhận sự thay đổi.

image

Bước 9
Chuyển qua chế độ chọn mặp phẳng Nhấp chuột vào nút face select trên thanh công cụ xem 3D. Chọn hai mặt phẳng trên định (phần mái nhà) của mô hình (Giữ Shift và sau đó nhấp chuột phải để chọn nhiều đối tượng.)

image

Bước 10
Với hai mặt phẳng trên, nhấn phím E để extrude. Không nhấp chuột trái. Nhấp chuột phải vào bất cứ nơi nào để các mặt phẳng mới được tạo nằm ngay tại vị trí của các mặt ban đầu.

image

Bước 11
Nhấn S để phóng to phần mặt phẳng đang được chọn. Di chuyển chuột chỉ một chút và sau đó nhấp trái để kết thúc lệnh

Bước 12
Với các mặt đang được lựa chọn, bấm G và sau đó Z và sau đó di chuyển các mặt phẳng xuống gần với vị trí các mặt ban đầu.

Bước 13
Một lần nữa ấn E để Extrude các mặt phẳng đã chọn. Di chuyển chuột một chút và sau đó nhấp chuột trái để xác nhận. Chúng ta đã tạo được chiều dày cho mái nhà.

Bước 14
Nhấn Z để chuyển qua chế độ wireframe. Nhấn B và kéo chọn hai đỉnh (một phía trước, một phía sau) tạo thành cạnh bên, như thể hiện trong hình ảnh. Nhấn G và di chuyển chúng xuống làm cho chúng vuông góc với các điểm thấp hơn (xem hình ảnh). Làm tương tự cho phía bên kia. Nhấn Z để thoát khỏi chế độ wireframe.

Bước 15
Nhấp chuột trái bất cứ nơi nào cạnh mô hình để đặt con trỏ 3D ở đó. Bất cứ khi nào bạn thêm một đối tượng hoặc lưới, nó sẽ xuất hiện vị trí con trỏ 3D. Nhấn Shift-A và thêm Cube. Hãy nhớ rằng vẫn đang trong chế độ edit mode. Các khối được thêm vào sẽ là một phần của đối tượng, mà không phải là một đối tượng riêng biệt.

image

Bước 16
Chọn bốn đỉnh đầu của khối mới bằng cách nhấp chuột phải (giữ shift để chọn nhiều cạnh), và sau đó nhấn E để extrude nó. Di chuyển chuột để tạo chiều cao như ý và sau đó nhấp chuột trái để xác nhận.

image

Bước 17
Bây giờ chọn hai đỉnh trên cùng bên cạnh mô hình và nhấn Alt-M và sau đó chọn at center để hợp nhất các điểm ở trung tâm của chúng.

image

Tương tự như vậy hợp nhất hai đỉnh khác phía sau.

image

Bước 18
Tiếp theo tạo mái nhà giống như đã làm cho tòa nhà chính.

Bước 19
Với những mặt phẳng đang được lựa chọn, nhấn G và sau đó Z để di chuyển chúng xuống một chút. Nhấp chuột trái để xác nhận vị trí.

image

Bước 20
Một lần nữa ấn E để Extrude các mặt phẳng đã chọn. Di chuyển chuột một chút để tạo độ dày cho mái nhà và sau đó nhấp chuột trái để xác nhận.

image

Bước 21
Điều chỉnh cạnh của mái nhà giống như tôi đã làm trong bước 14. Nhấn Z để bật chế độ wireframe. B để kéo chọn hai đỉnh của cạnh bên và sau đó G để di chuyển chúng. Làm tương tự cho phía bên kia. Nhấn Z lần nữa để tắt chế độ wireframe.

Bước 22
Điều chỉnh vị trí của khối mới.

Nhấn phím số 3 trong numpad cho chế độ hình chiếu cạnh.
Nhấp chuột phải vào bất kỳ đỉnh nào của lưới mới và sau đó nhấn Ctrl-L. việc này cho phép ta chọn tất cả các điểm kết nối với điểm đã chọn, Nhấn G và di chuyển lưới đã chọn đến vị trí mong muốn.
Di chuyển và căn giữa phần đáy của mô hình mới với đáy của tầng trên mô hình ban đầu và mô hình mới nằm chính giữa mô hình ban đầu dọc theo trục y.

Tương tự ta sắp xếp phần trên cùng với phần trên cùng của nhà. Nhấn Z để bật chế độ wireframe. B để kéo chọn các đỉnh. Sử dụng mũi tên để di chuyển các đỉnh lên hoặc xuống.

image

Còn tiếp: bài dài nên mình sẽ dịch và ắp dần

7 Likes