Coth Simulation

Khi e bake physics xong thì thấy cloth nó xuyên vào nhau, v có cách nào khắc phục k mn

2 Likes

Chỉnh giá trị tension - sức căng

Chỉnh ở đâu v a ?

Trong bảng physics bên phải đó. Cứ thử các thông số vì nó phụ thuộc vào kích thước model chứ ko có số cố định nào

1 Like

vâng, e cám ơn