Command line hoặc script mở một template

Em đang cần tìm hiểu cách mở template của Blender.
Nếu có thể thông qua command line argument thì tốt ạ.
Nếu không thì ai cho em key word search script python để mở với ạ.

Mình chưa hiểu ý của bạn. Có thể mô tả rõ hơn ko?

ý của mị ý là ví dụ có 1 folder tên là ‘customed_template’ chẳng hạn, giờ mình muốn khởi động blender với template đó thì dùng lệnh gì

Dùng cách này cũng có thể mở blender với 1 template mới nhưng chưa thử với nhiều template thì sẽ thế nào

Cảm ơn mọi người nhé.
Em hỏi bên blenderstackexchange thì được giúp rồi ạ.
Mục đích của em là thông qua command-line như cmd hoặc Terminal chạy lệnh vào thẳng một template đã được install.
Đây là lệnh em tìm được dù chưa hiểu lắm :grimacing:
blender --python-expr “import bpy; bpy.ops.wm.read_homefile(app_template=‘usertemplate’)”

1 Like